Spelpaus

Varför spelar folk och hur kan det gå så långt att det blir en nödvändighet att sluta spela?
Det är två frågor som vi ska besvara här följt av en genomgång hur Spelpaus, Spelinspektionens nationella avstängningsregister, fungerar. 

Skribent: Jenny
Uppdaterad:
Spelpaus.se när du vill ha hjälp att sluta spela.

Här gör vi en genomgång över hur Spelpaus, Spelinspektionens nationella avstängningsregister, fungerar. Hur kom registret till? Är det ens effektivt? Varför spelar folk över huvud taget och hur kan det gå så långt att det blir en nödvändighet att sluta spela? Det är några av flera frågor som vi ska försöka besvara här.

OBS! Om du söker efter att Spelpaus så är det spelpaus.se som du ska gå till. Det är där som du kan stänga av dig från spel från alla spelbolag som har licens.

Varför spelar folk?

Det finns otaliga anledningar till att folk spelar.
De tre främsta anledningarna till att folk spelar är enligt Spelinspektionen följande:

61%För nöje, underhållning
32%Sannolikheten att vinna
31%Att vinna stort
Vilken eller vilka är de främsta anledningarna till varför du spelar?

Spel är djupt inrotat i människan

Hasardspel, dvs. spel vars resultat bestäms av slumpen, har en urgammal historia. Vissa arkeologiska fynd av gamla tärningar visar att hasardspel fanns redan runt 2500 f.Kr. Med tiden som har gått har givetvis hasardspelen utvecklats och på senare tid i samband med tekniken och Internets utbredning har tillgängligheten ökat väsentligt.

Hasardspel i olika former har ofta förekommit i sociala sammanhang men mycket har även flyttat ut på nätet för mer individuellt spelande. Oavsett vilket man föredrar så uppfyller spelandet ett stort underhållningsvärde för många, varje sig det gäller spel om pengar eller är på låtsas. Men som med så mycket annat är för mycket av något inte alltid så bra.

Många är det som drömmer om att vara ekonomiskt oberoende och hasardspel kan ses som en enkel och snabb väg till att uppfylla denna dröm. Dock är spel om pengar inte utan ett visst risktagande. Alla människor är unika och det är naturligt att folk hanterar olika situationer annorlunda. Många upplever aldrig att de tappar kontrollen över sitt spelande medan andra kanske temporärt eller mer bestående känner att spelandet har gått överstyr. Ett överdrivet spelande går ofta hand i hand med spelproblem som kan till utvecklas till ett beroende.

Att få svåra spelproblem som i värsta fall kan leda till spelberoende är väldigt allvarligt vilket kan få förödande konsekvenser, inte bara för den som spelar utan även för ens nära och kära.

Vad är syftet med spelpaus.se?

Att det finns finansiella och sociala risker med att spela om pengar är det många nationella och internationella studier som visar. De som får spelproblem eller som ligger i riskzonen att utveckla spelberoende har inte sällan svårt att bryta sitt negativa spelbeteende utan stöd eller utomstående hjälp.

När den nya spellagen utformades fokuserades det mycket kring konsumenters skydd mot överdrivet spelande. Därför innehåller den nya spellagen en så kallad omsorgsplikt som gäller alla spelbolag som blir beviljad svensk spellicens. En del av denna omsorgsplikt består av att spelbolag ska vara uppmärksamma på sina spelares spelbeteende och vidta lämpliga åtgärder när spelares beteende kan tyda på överdrivet spelande. Men omsorgsplikten ligger inte endast hos aktörer som tillhandahåller spel. En annan viktig del i omsorgsplikten är möjligheten för spelare att själva stänga av sig från spel om pengar.

Spelpaus.se är ett nationellt självavstängningsregister som myndigheten Spelinspektionen ansvarar för. Syftet med detta register är att det ska fungera som ett hjälpande verktyg för spelare att bryta sitt negativa spelmönster. Avstängningen ska gälla hos samtliga licensierade aktörer på den svenska spelmarknaden. Avstängningen gäller inte bara spel online utan även spel via butiksombud, travbanor, Vegas-maskiner samt hos Casino Cosmopol.

Då det är väldigt lätt att falla tillbaka i dåliga vanor går en avstängning inte att avbryta eller att ändra. Avstängningen är permanent under en förutbestämd period.

Något som har diskuterats flitigt i samhället och på regeringsnivå de senaste åren är spelbolagens marknadsföring. Kritik har riktats mot spelbolagen att de exponerar sig själva i alltför stor utsträckning, inte bara mot presumtiva kunder utan även mot befintliga. Då marknadsföringen från spelbolagen syftar till att locka till spel samtidigt som återfallsrisken är hög hos spelare som har tappat eller visar tendenser till att tappa kontrollen över sitt spelande förbjuder spelpaus.se även direktmarknadsföring mot avstängda spelare.

Hur fungerar spelpaus.se?

Spelpaus.se hjälper spelare att stänga av sig själva från allt spel hos licensierade aktörer inom Sverige. Det finns fyra olika längder på avstängningen som man kan välja på. Det går att välja mellan fasta perioder på 1, 3 och 6 månader eller tills vidare. Väljer man det sistnämnda är avstängningen minst 12 månader. Efter 12 månader har gått har man möjlighet till att avsluta avstängningen, i annat fall fortsätter den. Väljer man någon av de kortare avstängningsperioderna försvinner avstängningen automatiskt vid periodens slut.

För att stänga av sig själv går man in på www.spelpaus.se. På startsidan finns de olika avstängningsperioderna presenterade och man väljer det alternativ som man bedömer är bäst för en själv. När man har bestämt sig för ett av alternativen och klickat på en avstängningsperiod måste man bekräfta sitt val och signera med e-legitimation, som exempelvis Mobilt BankID.

Avstängningen träder omedelbart i kraft efter bekräftelse och signering. För säkerhets skull bör man kontrollera så att man är utloggad från de spelsajter man eventuellt tidigare har använt sig av.

Spelbolag med svensk spellicens är skyldiga att varje gång en spelare registrerar sig eller försöker logga in på en spelsida att kontrollera mot spelpaus.se. Om spelaren i fråga är avstängd får spelbolaget inte låta denne spela och de får heller inte skicka ut direktreklam till spelaren.

Då många personer med spelproblem upplever att det är lätt att falla tillbaka i gamla och osunda spelvanor går det inte att ändra eller stoppa en avstängning när man väl har gjort sitt val. Innan man signerar sitt val av avstängning måste man markera eller kryssa i en ruta för att ge sitt godkännande till avstängningen samtidigt som man upplyses om att valet inte går att ångras eller avbrytas efter signering.

Känner man att man har valt en för kort avstängningsperiod och man önskar att förlänga en pågående avstängning så är detta i dagsläget inte möjligt. Då måste man vänta tills den pågående avstängningen har löpt ut för att sedan stänga av sig på nytt.

Eftersom spelpaus.se ska fungera som ett verktyg för spelare att ta kontroll över sitt spelbeteende som eventuellt ligger inom riskzonen omfattar det nationella självavstängningsregistret allt spel hos licensierade aktörer inom Sverige. Det går således inte att stänga av sig hos ett visst spelbolag via spelpaus.se och sedan spelare vidare hos ett annat. Har man önskemål om att bli avstängd från spel hos ett specifikt spelbolag måste man kontakta spelbolaget man önskar bli avstängd från. Vidare går det inte heller att stänga av sig från en viss typ av spelform utan allt spel hos en licensierad aktör inkluderas i avstängningen.

På spelmarknaden tillhandahålls det en mängd olika spelformer och det ska tilläggas att en avstängning via spelpaus.se inte omfattar alla former av spel. Som vi tidigare har nämnt så ska en avstängning gälla hos samtliga licensierade aktörer på den svenska spelmarknaden. Spelformer som inkluderas i det nationella avstängningsregistret omfattar huvudsakligen allt spel där man som spelare måste registrera sig. Det gäller hos nätcasinon, travbanor, Casino Cosmopol och Vegas-automater men även för registrerat spel i butik.

Spelformer som har undantagits är bland annat casinospel på restaurang, lokalbingo, fysiska lotter av olika slag såsom skraplotter och prenumerationslotter och spel på fartyg i internationell trafik. Nämnda spelformer omfattas inte av registreringskrav enligt den nya spellagen. Eftersom självavstängningsregistret förutsätter att spelare är registrerade går det inte att stänga av sig via spelpaus.se för dessa spelformer.

När bör jag använda mig av spelpaus.se?

Något som inte är ovanligt är att spelare som har utvecklat spelproblem känner skam över att söka hjälp. De oroar sig ofta över vad ens omgivning ska tycka och tro. Men det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam. Redan fyra dagar efter att den nya spellagen trädde i kraft och det nationella självavstängningsregistret infördes hade över 3800 personer valt att stänga av sig själva. Mer än hälften av dessa valde att stänga av sig tills vidare, det vill säga, den längsta avstängningsperioden. Och nästan ett år efter att det nationella självavstängningsregistret spelpaus.se lanserades har närmare 45 000 svenska spelare stängt av sig själva från spel.

Om man upplever ångest efter att man har spelat eller att man känner på sig att man spelar över sina tillgångar eller för mer än vad man egentligen har tänkt sig kan det vara en god idé att stänga av sig från spel under en period.

Tidiga varningstecken på att man eventuellt ligger i farozonen att spelandet går överstyr är exempelvis ifall man ofta tänker på spel, vill ta igen det man har förlorat eller misslyckats med att begränsa sitt spelande vid tidigare tillfällen.

Hur man upplever sitt eget spelande är naturligtvis individuellt. Det kan vara bra att ta spelpauser med jämna mellanrum och reflektera över sitt spelbeteende. Är man osäker och behöver hjälp med att skapa sig en uppfattning om ens spelande ligger i riskzonen kan det vara en bra idé att använda sig av det självtest som alla licensierade spelbolag väl synligt måste länka till.

Vilka spelbolag är anslutna till spelpaus.se?

Per den 1 oktober 2019 hade 92 bolag licens att verka på den svenska spelmarknaden. Över två tredjedelar av de bolag med svensk spellicens är bolag som erbjuder spel på nätcasino och onlinebaserad vadhållning.

Alla spelbolag med spellicens måste ha ständigt synliga logotyper för spelansvar med tillhörande länkar vilket är ett enkelt sätt att veta om ett spelbolag är anslutet till spelpaus.se. Logotyperna ska finnas överst på webbsidan eller mobilapplikationen i ett låst fält så att de alltid finns tillgängliga för spelarna. Spelaransvaret omfattar inte bara spelpaus.se utan även ett självtest, som kan hjälpa spelare att göra en bedömning om man spelar för mycket, och det ska även finnas spelgränser som ska göra det enklare för spelare att hålla sin inom ramen för sin spelbudget och speltid.

Vill man kontrollera om ett spelbolag är anslutet till spelpaus.se kan man kontrollera detta genom att gå in på Spelinspektionens hemsida. Där finns en uppdaterad lista över de bolag som har svensk spellicens och därmed är skyldiga att länka till och kontrollera mot det nationella självavstängningsregistret.

Har det hänt att anslutna spelbolag inte tar hänsyn till spelpaus.se?

Den nya spellagen gör det tvingande för spelbolag med svensk spellicens att kontrollera befintliga samt nya spelare mot spelpaus.se. Skulle det till trots vara möjligt för en avstängd spelare att fortsätta spela hos ett licensierat spelbolag kan man göra en anmälan till Spelinspektionen som är tillsynsansvarig myndighet. Eftersom även direktreklam omfattas av spelpaus.se kan man också göra en anmälan ifall man har fått personadresserad reklam skickad till sig. Dock görs en sådan anmälan till konsumentverket.

Det har hänt att spelbolag med svensk spellicens har ertappats med att ha bristfällig kontroll över avstängda spelare. Ett uppmärksammat fall inträffade tidigare i år då en kvinna lyckades göra en insättning på ett nätcasino trots att hon hade stängt av sig själv från allt spel under minst en 12-månadersperiod via det nationella avstängningsregistret spelpaus.se.

Trots att kvinnan hade stängt av sig själv kunde hon efter sin insättning fortsätta att spela. Inte nog med att hon lyckades med att sätta in pengar och fortsätta sitt spelande, hon lyckades även vinna. När kvinnan sedan vänder sig till spelbolaget och begär uttag av sin vinst nekar spelbolaget henne vinstutbetalning med hänvisning till att hon är avstängd via spelpaus.se och inte borde ha kunnat spela.

Spelinspektionen kontaktade spelbolaget i fråga och krävde svar på hur det var möjligt för en avstängd spelare att fortsätta spela. Spelbolagets vd svarade med att de följer alla uppsatta regler och att deras system är konfigurerade enligt gällande regler på den svenska spelmarknaden men tillägger att fallet med kvinnan var exceptionellt.

I fallet som beskrivits ovan återbetalade spelbolaget insättningen till den avstängda kvinnan. Huruvida en vinstutbetalning också skulle ske har spelbolaget ännu inte beslutat. Dock meddelade spelbolaget att deras grundinställning är att ingen spelare varken ska kunna vinna eller förlora om denne är avstängd. Skulle någon till trots ändå göra en insättning eller göra en insats kommer dessa återbetalas.

Spelinspektionen tog aldrig ställning till om kvinnan hade rätt till sin vinst utan hänvisade kvinnan till att göra en anmälan hos ARN, Allmänna reklamationsnämnden, som får undersöka ärendet.