Penningtvätt i casinobranschen

Det har under väldigt lång tid förekommit penningtvätt i casinon runtom i världen. Casino Cosmopol är inget undantag.

Skribent: Jenny
Uppdaterad:
Penningtvätt - tvätta pengar

Om man stjäl och säljer en BMW M3 för 300 000 kr kontant har man satt sig i en mängd olika trubbel. Förutom att ha gjort sig skyldig till stöld och häleri har brottslingen en massa svarta pengar.

Pengar på banken är i princip att betrakta som vita pengar. Någon som tagit emot en stor mängd svarta pengar kommer dock att få det väldigt svårt att få in pengarna på en svensk bank eftersom bankerna måste veta var pengarna kommer ifrån. Man kommer inte komma så långt utan ett starkt underlag för hur man fått pengarna.

De som ägnar sig åt kriminell aktivitet måste alltså på ett eller annat sätt få de olagligt förvärvade pengarna att se ut som lagligt förvärvade. Med andra ord försöker de tvätta pengar.

Inom svensk lag kallas det för penningtvätt och kan definieras som den process som får olagligt förvärvad egendom att se legitim ut. Syftet är alltid att dölja pengarnas ursprung och få in dem i det finansiella systemet så att de verkar vara legalt förtjänade.

Fenomenet penningtvätt är troligen flera tusen år äldre än Tutankhamun, dvs. väldigt gammalt.

Wikipedia beskriver ordet penning som “ett myntslag i norden under medeltiden”. Myntpräglingen av penningar skedde mellan omkring 1150 till 1548 och var ett giltigt betalningsmedel fram tills 1777.

Ett gammalt smutsigt mynt

Penningtvättsprocessen brukar delas in i tre olika faser.

  • Placering
  • Skiktning
  • Integrering

Placering är det första steget då pengar förs in i det finansiella systemet. Detta är oftast det mest riskabla momentet vid penningtvätt då frågor om pengarnas ursprung ofta ställs som man kan råka ut för när man vill sätta in kontanter på sitt bankkonto.

Skiktning är den efterföljande processen när en serie av transaktioner gör det svårare att spåra pengarnas ursprung. Det kan vara överföringar, köp eller växlingar mellan olika konton, banker och länder.

Integrering är när skiktningen är klar så att pengarnas ursprung är dolt och de ser ut att vara helt legitima pengar. Pengarna är då integrerade i det finansiella systemet och väcker inte misstankar.

Penningtvätt på Casino Cosmopol

Så… vad har casino med penningtvätt att göra? Jo, det har varit och är fortfarande på så vis att casinon utnyttjas för penningtvätt. Så sent som i November 2018 fick Casino Cosmopol en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor för “allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) motiverade sanktionsavgiften bland annat genom att presentera uppgifter om några av Casino Cosmopols besökare med oroväckande spelmönster. En kund hos Casino Cosmopol hade exempelvis rapporterats till Finanspolisen 3 gånger under 2016/17. Omkring 50 interna rapporter om ovanliga transaktioner hade skapats enbart kring den här personen som förlorat avsevärda summor.

ÅrAntal besökFörluster
201685944 000 kr
20171031 627 000 kr
201847264 000 kr

På 235 besök förlorade den här individen över 2,8 miljoner kronor utan någon taxerad inkomst. Kanske var det sparade medel som förlorades. Personligen skulle jag gissa på att det handlade om grov penningtvätt. Hur mycket pengar kunde personen plocka ut (med kvitto och därmed göra pengarna vita) från Casino Cosmopol? Förluster på 2,8 miljoner kronor är kaffepengar i en större penningtvättshärva.

Problematik med insättning av kontantvinster från Casino Cosmopol

Företagen som driver casinon vet ofta om att de är attraktiva för penningtvättsförsök. Av den anledningen har casinon satt in egna åtgärder för att minska risken för att utnyttjas för penningtvätt.

En bestämmelse som Casino Cosmopol har är att aldrig ställa ut skriftliga verifikat på casinovinster, såsom kvitto eller vinstbevis. De hävdar att det finns en överhängande risk för att svarthandel av sådana verifikat skulle uppstå i syfta om att tvätta pengar. I en tid när kontantanvändandet ständigt minskar kan det tyckas vara något kontroversiellt att inte göra bankinsättningar av vinster som understiger 40 000 kr. Sådana vinster betalas ut kontant och vinnaren erhåller inte något vinstbevis.

Att sedan gå till banken och göra en insättning av sin casinovinst utan någon form av vinstbevis eller kvitto kan bli problematiskt. Banken är skyldig till att förstå samtliga transaktioner som görs. När en kund vill göra en kontantinsättning och inte kan styrka att det är en casinovinst, finns det risk att banken vägrar genomföra insättningen.

Casino Cosmopols åtgärder för att motverka penningtvätt genom att inte ställa ut skriftliga vinstbevis kan tyvärr göra det svårt att sätta in helt lagliga casinovinster på sitt bankkonto. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt för banken heller. Banker vet om att Casino Cosmopol inte ställer ut något vinstbevis och att folk alltid kan hävda att insättningar av kontanta medel är casinovinster – utan att banken kontrollera det.

Kasinohärvan – en av Sveriges största rättegångar

Ett uppmärksammat fall om penningtvätt är den så kallade Kasinohärvan där 119 personer står åtalade och är en av de största i sitt slag i Sverige.

Kasinohärvan, med en förundersökning på över 17 000 sidor, är minst sagt en omfattande härva av grova bedrägerier och grov penningtvätt. Härvan misstänks ha letts av en huvudman med ett flertal olika identiteter. Under honom hade han fyra rekryterare vars jobb gick ut på att få personer med stadig inkomst, ofta unga vuxna, att låna ut sina identiteter mot en betalning på runt 10-20 000 kr. Mot betalning signerade de ibland överföringar med Bank-ID eller bankdosa men de tog även lån. Efter att de personer som lånat ut sin identitet hade fått sin ersättning tog huvudmannen lån i deras namn. De personer som har låtit sig bli ID-kapade går sedan till polis och sin bank för att anmäla att de har blivit utsatta för ID-kapning i syfte om att friskriva sig själva från misstankar. Samtliga åtalade som har lånat ut sin identitet misstänks för grovt bedrägeri.

Huvudmannen ska sedan ha tagit lån i deras namn och fört över lånesummorna till målvakter. Målvakterna åker till Nice i Frankrike och tar ut pengarna på casinon i form av spelmarker för att sedan lösa in dessa mot kontanter. Målvakterna, som består av en handfull grovt kriminella från Uppsala, har sedan levt lyxliv samtidigt som de har tvättat pengar på casinon på franska rivieran. Totalt ska kasinoligan ha lurat till sig omkring 50 miljoner kronor.

Rättegången, som är en av de största i Sverige, är ännu inte avslutad utan beräknas pågå under stora delar av hösten.

Generellt om penningtvätt i Sverige

Trots att penningtvätt ses som ett utbrett samhällsproblem, även på ett globalt plan, är påföljderna vid fällande domar tämligen låga. Straffskalan för penningtvättbrott är fängelse i högst två år och för grovt penningtvättbrott, fängelse i högst 6 år.

Penningtvätt förenklas ofta genom korruption. Sverige har historiskt sett ansetts som ett av de minst korrupta länderna i världen. Sveriges position på de listor som rankar de minst korrupta länderna har under senare år dalat. Det är snarare en ihållande trend än en tillfällig dipp.

Förklaringarna kan givetvis vara många och inte alltid så enkla att peka på. Återkommande argument i de förhållandevis få debatter som behandlar den ökade kriminaliteten är en utbredd naivitet och passivitet hos ansvariga politiker och myndigheter.

Naivitet är en upprepad ursäkt från politikerhållet som i många frågor lett till en utbred passivitet. Sverige har länge haft en avvaktande inställning gentemot att ta ställning och införa åtgärder under ett tidigt stadium. Förundersökningar, undersökningar, analyser och inte minst utvärderingar av vilka åtgärder andra länder tar för att motverka och förhindra samhällsproblem är tidskrävande och kostsamt vilket ofta bromsar upp processer med lagändringar och andra åtgärder för att komma i bukt med problemen.

Sverige har internationellt sett varit ett högt ansett I-land med sunda värderingar och hög moral. Samtidigt har den ofta naiva inställningen gjort Sverige till ett mycket attraktivt land för kriminella organisationer att tvätta pengar. För inte mer än ett decennium sedan var Sverige på tredje plats i listan över länder där det tvättas mest pengar i världen. På senare år har dessutom flera interna och externa läckor pekat på omfattande brister hos storbanker inom Sverige i betydande skala har utnyttjats för penningtvätt, inte minst från östeuropeiska länder. Stora skandaler och enorma brister hos bland andra Danske Bank, Nordea och Swedbank har uppdagats och avlöst varandra.

Spelaktörer ska börja rapportera misstänkt penningtvätt

Finanspolisen håller på att införa ett nytt IT-system. Det nya systemet som kallas för goAML ska förenkla och effektivisera inrapportering av misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Systemet tillhandahålls av FN.

Vad betyder det här? Förhoppningsvis kan casinon få stöd i hur de ska hantera misstänkta transaktioner. Det kan inte vara rätt att lägga allt ansvar på ett casino att bedöma om det är legalt förvärvade pengar som folk sätter in. Om de via goAML kan ladda upp misstänkta fall till Finanspolisen som istället för göra efterforskningar och bedömningar ifall det är något lurt på gång, vore det helt klart en bra grej.